Psychoterapia

Zapraszamy osoby dorosłe i młodzież na sesje psychoterapeutyczne, których cel i przebieg zależy od Twoich indywidualnych potrzeb. Spotkania mogą odbywać się w pracowni Ewamed w Mikołowie lub w Rudzie Śląskiej.

Psychoterapia obejmuje:

  • spotkania konsultacyjne, podczas których Klient przybliża terapeucie swój problem i precyzuje oczekiwania (rozmowy przebiegają w atmosferze szczerości, otwartości i wzajemnej akceptacji, budując poczucie bezpieczeństwa)
  • sesje psychoterapeutyczne, których ilość i częstotliwość zależy od indywidualnych potrzeb Klienta

W Ewamed wykorzystujemy metodę Gestalt, która jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najdynamiczniej rozwijających się nurtów psychoterapeutycznych. Koncentruje się na bieżącym problemie - sytuacji „tu i teraz”.

Specjaliści:

Ewa Żurek-Świerc - Psycholog, PsychoterapeutaEwa Żurek-Świerc - psycholog, psycholog transportu, coach, psychoterapeuta. W 2007 ukończyła studia psychologiczne (specjalizacja psychologia pracy) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a rok później studia podyplomowe z psychologii transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2016r. zdobyła międzynarodowy certyfikat coacha w International Coaching Community - ICC. Aktualnie szkoli się w nurcie psychoterapii Gestalt w Instytucie Gestalt w Krakowie.

Psychoterapia Gestalt może pomóc Ci:

  • uporać się z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, stanami depresyjnymi i lękowymi
  • lepiej poznać siebie, rozwijać się i w pełni wykorzystywać wewnętrzny potencjał
  • efektywnie rozwiązywać problemy osobiste i zawodowe

Umów się na wizytę