Badania psychotechniczne

Świadczymy usługi w zakresie diagnostyki psychologicznej osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Wykonujemy badania:

 1. Kierowców zawodowych oraz osób kierujących pojazdami w celach służbowych
  • kierowców zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E) i prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawicieli handlowych)  
  • kandydatów na kierowców (w ramach kat. A, B, C, D, E)
  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
  • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
  • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów
  • osób ubiegających się o pozwolenie na kierowanie tramwajem oraz kierujących tramwajem
 2. Kierowców skierowanych na badania na wniosek lekarza lub Komendy Policji:
  • kierowców skierowanych na badania przez Policję/Prezydenta Miasta/Starostę w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych
  • osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
  • sprawców i uczestników wypadków, w których pojawili się zabici lub ranni
  • kierujących, skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego
  • osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
 3. Operatorów maszyn i innych pracowników, od których wymagana jest pełna sprawność psychoruchowa:
  • operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innych maszyn, których obsługa wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań psychologicznych
  • osób pracujących na wysokości
  • osób pracujących na stanowiskach górniczych

Badania przeprowadzane są w ciągu jednego dnia. Kończą się szczegółowym omówieniem uzyskanych wyników oraz wydaniem odpowiedniego orzeczenia.

Pracownie

Pracownie Ewamed wyposażone są w nowoczesną aparaturę oraz testy rekomendowane przez PTP, umożliwiając rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji psychologicznych, motorycznych oraz intelektualnych badanych pracowników.

Stosowane metody badań

 1. Testy osobowości oraz temperamentu:
  • testy służące do badania predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych
 2. Testy sprawności intelektualnej:
  • testy badające zdolności umysłowe
  • testy badające szybkość i dokładność działania oraz spostrzegania
  • testy służące do oceny koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi
  • testy badające wyobraźnię przestrzenną
 3. Testy sprawności psychoruchowej/psychomotorycznej:
  • miernik czasu reakcji:
   • badanie czasu reakcji prostej, celem oceny szybkości i równomierności reakcji psychofizycznej na bodźce
   • badanie czasu reakcji złożonej, celem oceny szybkości reagowania na określone bodźce dźwiękowe oraz świetlne w sytuacji złożonej
  • aparat krzyżowy umożliwiający dokonanie oceny szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania

Na wyposażeniu pracowi znajdują się również:

 • stereometr służący do badania widzenia przestrzennego oraz oceny odległości
 • pierścień Landolta umożliwiający określanie dolnego progu wrażliwości wzrokowej
 • noktometr sprawdzający szybkość adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu

Znajdź najbliższą placówkę Ewamed Zobacz cennik