Badania psychotechniczne

Świadczymy usługi w zakresie diagnostyki psychologicznej osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. W naszych placówkach wykonasz szeroko rozumiane badania dla kierowców często nazywane badaniami psychologicznymi, badaniami psychotechnicznymi, bądź popularnie psychotestami dla kierowców

Badania psychologiczne dla kierowców

W naszych oddziałach przprowadzane są:

Badania dla kierowców zawodowych oraz osób kierujących pojazdami w celach służbowych:

 • kierowców zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E) i prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawicieli handlowych)  
 • kandydatów na kierowców (w ramach kat. A, B, C, D, E)
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów
 • osób ubiegających się o pozwolenie na kierowanie tramwajem oraz kierujących tramwajem

Badania kierowców skierowanych na badania na wniosek Prezydenta Miasta/Starosty/Komendy Policji lub lekarza:

 • w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych
 • prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
 • sprawców i uczestników wypadków, w których byli zabici lub ranni
 • jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego
 • ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

Badania psychologiczne operatorów maszyn i innych pracowników, od których wymagana jest pełna sprawność psychoruchowa:

 • operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innych maszyn
 • osób pracujących na wysokości
 • osób pracujących na stanowiskach górniczych

Badania psychologiczne przeprowadzane są w ciągu jednego dnia. Kończą się szczegółowym omówieniem uzyskanych wyników oraz wydaniem orzeczenia.

Pracownie psychotestów

Pracownie do badań psychotechnicznych Post Medical wyposażone są w nowoczesną aparaturę oraz testy rekomendowane przez PTP, umożliwiając rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji psychologicznych, motorycznych oraz intelektualnych badanych osób.

Stosowane metody badań psychologicznych

 1. Testy służące do badania predyspozycji osobowościowych i temperamentu


 2. Testy sprawności intelektualnej służące do oceny:

  • zdolności umysłowych
  • szybkości i dokładności działania oraz spostrzegania
  • koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi
  • wyobraźni przestrzennej
 3. Testy sprawności psychomotorycznej:

  • miernik czasu reakcji:
   • badanie czasu reakcji prostej, celem oceny szybkości i równomierności reakcji psychofizycznej na bodźce
   • badanie czasu reakcji złożonej, celem oceny szybkości reagowania na określone bodźce dźwiękowe oraz świetlne w sytuacji złożonej
  • aparat krzyżowy umożliwiający dokonanie oceny szybkości reakcji psychomotorycznej, zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania

Na wyposażeniu pracowni do badań psychologicznych znajdują się również:

 • stereometr służący do badania widzenia przestrzennego oraz oceny odległości
 • pierścień Landolta umożliwiający określanie dolnego progu wrażliwości wzrokowej
 • noktometr sprawdzający szybkość adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu

Znajdź najbliższą placówkę Post Medical Zobacz cennik