Poradnik

Badania psychologiczne / psychotesty


Akty prawne

Pracownia Badań Psychologicznych EwaMed specjalizuje się w zakresie usług związanych z diagnostyką osób pracujących na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Realizowane badania opierają się na następujących regulacjach prawnych:

Przepisy prawne dla kierowców:

Przepisy prawne dla operatorów i osób pracujących na wysokości:

Przepisy prawne dla osób pracujących na stanowiskach górniczych: