Cennik badań psychotechnicznych i psychologicznych

Badanie psychologiczne Cena
Kandydaci na kierowców i kierowcy amatorzy oraz zawodowi w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E). 150zł
  • Kandydaci na kierowców oraz kierowcy pojazdów uprzywilejowanych;
  • Kierowcy przewożący wartości pieniężne;
  • Kandydaci na instruktorów i instruktorzy nauki jazdy;
  • Kandydaci na egzaminatorów i egzaminatorzy nauki jazdy;
  • Osoby ubiegające się o pozwolenie do kierowania tramwajem i kierujący tramwajem;
  • Osoby skierowane przez lekarza;
  • Osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.
150zł
Kierowcy wykonujący zawodowy przewóz osób (m.in. taksówkarze, kierowcy Ubera, kierowcy busa). 150zł
Kierowcy skierowani na badania przez Policję / Prezydenta Miasta / Starostę 150zł
Osoby kierujące pojazdami w celach służbowych w  ramach kat. B prawa jazdy (np. przedstawiciele handlowi). Cena zawiera badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie. 150zł
Operatorzy wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych. 100zł
Osoby pracujące na wysokości powyżej 3 metrów. 100zł
Osoby pracujące na stanowiskach górniczych. 150zł
Osoby pracujące w narażeniu na promieniowanie jonizujące. 100zł
Adepci szkółek żużlowych i zawodnicy sportu żużlowego. 150zł
Kierowcy rajdowi; badania dla uzyskania lub odnowienia licencji sportu samochodowego PZM. 150zł
Konsultacja psychologiczna - badanie testowe: sprawność intelektualna, koncentracja uwagi, logiczne myślenie, osobowość. 100zł
Konsultacja psychologiczna - badanie aparaturowe: sprawność motoryczna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, refleks. 50zł
Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie (badanie w ciemni). 50zł
Badanie widzenia stereometrycznego. 20zł
Wydanie duplikatu orzeczenia. 20zł

Rabaty dla firm

Dla firm zainteresowanych stałą współpracą przewidziane są atrakcyjne rabaty w zależności od ilości osób wymagających badań psychologicznych.