Cennik badań psychotechnicznych i psychologicznych

Badanie Cena
Kandydaci na kierowców i kierowcy amatorzy oraz zawodowi w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E) 150zł
Kandydaci na kierowców oraz kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, przewożący wartości pieniężne, kandydaci na instruktorów i instruktorzy nauki jazdy, kandydaci na egzaminatorów i egzaminatorzy nauki jazdy, osoby ubiegające się o pozwolenie do kierowania tramwajem i kierujący tramwajem, osoby skierowane przez lekarza oraz osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami 150zł
Kierowcy wykonujący zawodowy przewóz osób (m.in. taksówkarze, kierowcy Ubera) 150zł
Kierowcy skierowani na badania przez Policję / Prezydenta Miasta / Starostę 150zł
Osoby kierujące pojazdami w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi) w  ramach kat. B prawa jazdy. Cena zawiera badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 110zł/150zł*
Operatorzy wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych, osoby pracujące na wysokości 60zł/80zł*
Badanie operatorskie zawierające 2 lub więcej stanowisk 80zł
Osoby pracujące na stanowiskach górniczych 80zł
Osoby pracujące w narażeniu na promieniowanie jonizujące 80zł
Adepci szkółek żużlowych i zawodnicy sportu żużlowego 80zł
Kierowcy rajdowi; badania dla uzyskania lub odnowienia licencji sportu samochodowego PZM 150zł
Konsultacja psychologiczna - badanie testowe: sprawność intelektualna, koncentracja uwagi, logiczne myślenie, osobowość 80zł
Konsultacja psychologiczna - badanie aparaturowe: sprawność motoryczna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, refleks 40zł
Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 30zł
Badanie widzenia stereometrycznego 20zł
Wydanie duplikatu orzeczenia 20zł

* Ceny dotyczą odpowiednio: pracowni na Śląsku/pracowni w Małopolsce

Rabaty dla firm

Dla firm zainteresowanych stałą współpracą przewidziane są atrakcyjne rabaty w zależności od ilości osób wymagających badań psychologicznych.