Cennik badań psychotechnicznych i psychologicznych

Badanie Cena
Kandydaci na kierowców i kierowcy amatorzy oraz zawodowi w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E) 150zł
Kandydaci na kierowców oraz kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, przewożący wartości pieniężne, kandydaci na instruktorów i instruktorzy nauki jazdy, kandydaci na egzaminatorów i egzaminatorzy nauki jazdy, osoby ubiegające się o pozwolenie do kierowania tramwajem i kierujący tramwajem, osoby skierowane przez lekarza oraz osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami 150zł
Kierowcy skierowani na badania przez Policję / Prezydenta Miasta / Starostę 150zł
Osoby kierujące pojazdami w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi) w  ramach kat. B prawa jazdy. Cena zawiera badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 110zł/150zł*
Operatorzy wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych, osoby pracujące na wysokości 60zł/80zł*
Badanie operatorskie zawierające 2 lub więcej stanowisk 80zł
Osoby pracujące na stanowiskach górniczych 80zł
Adepci szkółek żużlowych i zawodnicy sportu żużlowego 80zł
Kierowcy rajdowi; badania dla uzyskania lub odnowienia licencji sportu samochodowego PZM 150zł
Badanie testowe: sprawność intelektualna, koncentracja uwagi, logiczne myślenie 80zł
Badanie aparaturowe: sprawność motoryczna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, refleks 40zł
Wydanie duplikatu orzeczenia 20zł

* Ceny dotyczą odpowiednio: pracowni na Śląsku/pracowni w Małopolsce

Rabaty dla firm

Dla firm zainteresowanych stałą współpracą przewidziane są atrakcyjne rabaty w zależności od ilości osób wymagających badań psychologicznych.