Co zrobić, gdy uzyskało się negatywne orzeczenie psychologiczne?

Gdy uzyskało się negatywne orzeczenie psychologiczne możemy wyróżnić kilka sytuacji odnoszących się do różnych grup zawodowych.

Kierowca zawodowy, kierowca taksówki, instruktor, egzaminator, kierowca pojazdu uprzywilejowanego

W przypadku istnienia przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów / wykonywania zawodu kierowcy i wydania negatywnego orzeczenia, osoba badana lub podmiot kierujący na badanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści.

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, w którym zostaną wykonane ponowne badania.

Przepisy regulujące badania psychologiczne zawarte są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (rozporządzenie z dnia 8 lipca 2014 r.).

Kierujący samochodem służbowym, operator maszyn, osoba pracująca na wysokości

W przypadku negatywnego wyniku konsultacji, na którą skierował lekarz medycyny pracy w ramach Kodeksu Pracy, nie istnieje tryb odwoławczy. Lekarz decyduje o dalszym postępowaniu. Tryb odwoławczy w takich przypadkach opiera się na rozporządzeniu w sprawie badań lekarskich pracowników.

Kierowca skierowanym przez Policję / Prezydenta Miasta / Starostę Powiatowego

W przypadku istnienia przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i wydania negatywnego orzeczenia, osoba badana lub podmiot kierujący na badanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści.

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, w którym zostaną wykonane ponowne badania.

Przepisy regulujące badania psychologiczne zawarte są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (rozporządzenie z dnia 8 lipca 2014 r.).

Górnik

W przypadku istnienia przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku górniczym i wydania negatywnego orzeczenia, osoba badana lub podmiot kierujący na badanie może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści.

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, w którym zostaną wykonane ponowne badania.

Zobacz również: