Co zrobić, gdy uzyskało się negatywne orzeczenie psychologiczne?

Możemy wyróżnić kilka sytuacji odnoszących się do różnych grup zawodowych.

Kierowca zawodowy, kierowca taksówki, instruktor, egzaminator, kierowca pojazdu uprzywilejowanego:

W przypadku istnienia przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów lub wykonywania zawodu kierowcy, a w konsekwencji uzyskania negatywnego orzeczenia, osoba badana lub podmiot kierujący na badanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści.

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem psychologa, który wydał to orzeczenie, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, w którym zostaną wykonane ponowne badania.

Przepisy regulujące badania psychologiczne zawarte są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (rozporządzenie z dnia 8 lipca 2014 r.).

Kierujący samochodem służbowym, operator maszyn, osoba pracująca na wysokości:

W przypadku negatywnego wyniku konsultacji, na którą skierował lekarz medycyny pracy w ramach Kodeksu Pracy, nie istnieje tryb odwoławczy. Lekarz decyduje o dalszym postępowaniu. Tryb odwoławczy w takich przypadkach opiera się na rozporządzeniu w sprawie badań lekarskich pracowników.

Kierowca skierowanym przez Policję / Prezydenta Miasta / Starostę Powiatowego:

W przypadku istnienia przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i otrzymania negatywnego orzeczenia, osoba badana lub podmiot kierujący na badanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści.

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, w którym zostaną wykonane ponowne badania.

Przepisy regulujące badania psychologiczne zawarte są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (rozporządzenie z dnia 8 lipca 2014 r.).

Górnik:

W przypadku istnienia przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku górniczym i wydania negatywnego orzeczenia, osoba badana lub podmiot kierujący na badanie może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści.

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, w którym zostaną wykonane ponowne badania.

Zobacz również: