Jak często należy powtarzać badania psychologiczne?

Kierowcy, przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy, instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem podlegają badaniom psychologicznym:

  • w wieku do 60 lat – co 5 lat;
  • w wieku powyżej 60 lat – co 30 miesięcy.

Badania psychotechniczne - ważność

W przypadku kierowcy, który otrzymał skierowanie na badanie z Urzędu Miasta / Starostwa Powiatowego, nie orzeka się terminu kolejnego badania. W przypadku ponownego otrzymania skierowania z wyżej wymienionych instytucji, badanie należy w całości powtórzyć.

Osobom skierowanym przez lekarza medycyny pracy, które wykonują prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej lub kierują samochodem do 3,5 tony w ramach obowiązków służbowych, zgodnie z wytycznymi Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Pracy z 7 marca 2008 r. nie określa się terminu kolejnego badania, w przypadku kiedy nie istnieją żadne wskazania psychologiczne. Częstotliwość badań psychologicznych zależy od lekarza medycyny pracy, który kieruje pracowników na konsultację psychologiczną.

Zobacz również: