Czy zmieniając pracę, trzeba ponownie wykonać badania, mimo że poprzednie orzeczenie jest nadal ważne?

W takim przypadku decyzja należy do pracodawcy oraz lekarza medycyny pracy, którzy mogą honorować badanie wykonane wcześniej. Mogą też zażyczyć sobie aktualnego sprawdzenia sprawności psychoruchowej, co będzie się wiązało z ponownym przeprowadzeniem badania psychologicznego.

Zobacz również: