Jak przebiega badanie psychologiczne?

Badanie psychologiczne składa się z kilku etapów:

1. Testy pisemne - dobierane ze względu na rodzaj badania, okoliczności i wymagania na danym stanowisku. Sprawdzają m.in.

  • osobowość
  • koncentrację uwagi
  • umiejętność pracy pod presją czasu

Badanie psychotechniczne - testy psychologiczne

2. Testy aparaturowe - dobierane ze względu na rodzaj badania psychotechnicznego, okoliczności i wymagania na danym stanowisku. Używamy m.in.

  • Aparatu Krzyżowego, który bada m.in. szybkość reakcji, koordynację wzrokowo-ruchową, odporność na zmączenie;

Badanie psychotechniczne - Aparat Krzyżowy

  • Miernika Czasu Reakcji, który mierzy m.in. długość czasu reakcji oraz dokładność reakcji na bodźce;

Badanie psychotechniczne - Miernika Czasu Reakcji

  • Pierścienia Landolta i Noktometru (badanie w ciemni), które sprawdzają dolny próg wrażliwości wzrokowej oraz adaptację wzroku do ciemności po olśnieniu.

Badanie psychotechniczne - Pierścień Landolta i Noktometr (badanie w ciemni)

3. Następnie przechodzimy do wywiadu psychologicznego, czyli rozmowy z osobą badaną.

4. Omawiamy wyniki badania i wydajemy orzeczenie psychologiczne.

 

Zobacz również: