Co zrobić, gdy zgubi się skierowanie na badania psychologiczne?

W przypadku, kiedy na badanie psychologiczne kieruje Prezydent Miast lub Starosta Powiatowy, skierowanie jest niezbędne do wykonania badania. Jeśli zostało zgubione, bądź uległo zniszczeniu, należy skontaktować się z właściwym urzędem i poprosić o kopię skierowania potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Jeżeli skierowanie wystawił lekarz lub pracodawca, należy zgłosić się do niego po nowe skierowanie.

Zobacz również: