Czy wada wzroku jest przeciwwskazaniem do uzyskania pozytywnego orzeczenia psychologicznego?

Podczas badania psychologicznego nie sprawdza się prawidłowego widzenia u osoby badanej.

Na potrzeby lekarzy medycyny pracy wykonujemy badanie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie i wydajemy wynik konsultacji.

Jeżeli osoba badana używa okularów, należy je zabrać ze sobą na badanie. Brak okularów podczas badania może wpłynąć na obniżenie wyników czy wydłużenie czasu trwania badania ze względu na słabe widzenie.

Zobacz również: