Ile mam czasu na zrobienie badania psychologicznego po otrzymaniu skierowania z Urzędu Miasta / Starostwa Powiatowego?

Od dnia otrzymania skierowania na badanie psychologiczne z Urzędu Miasta / Starostwa Powiatowego, istnieje 30 dni, aby wykonać badanie i dostarczyć oryginał orzeczenia psychologicznego do właściwego wydziału komunikacji.

Jeśli badanie nie zostanie wykonane w tym terminie, a oryginału orzeczenia psychologicznego nie zostanie przekazany do wydziału komunikacji, prawo jazdy zostanie cofnięte. Istnieją przypadki, w których badanie psychologiczne odbywa się po tym terminie, ale należy wtedy ustalić taką zmianę terminu badania z właściwym urzędem.

Zobacz również: